Gå til indhold

Forskning

Nu bliver det nemmere at forske i sundhed

Ny vejledning skal nedbryde de juridiske barrierer, som forskere møder, når de ansøger om et forskningsprojekt. Vejledningen skal sikre en ensartet og hurtigere sagsbehandling af forskningsansøgninger til gavn for patienterne.

Sundhedsforskning bidrager til udviklingen af fremtidens sundhedsløsninger og sikrer, at vi kan forebygge sygdom og tilbyde den bedste behandling til patienterne. Danskerne er også generelt imødekommende, når det kommer til at forske i dem og deres sundhed. De deltager gerne i forsøg, og de deler gerne persondata i den større sags tjeneste.

Alligevel oplever mange forskere i stigende grad, at bureaukrati og juridiske problemstillinger spænder ben, når de skal ansøge om nye forskningsprojekter. Det gælder særligt i spørgsmål om placering af dataansvar, dataroller og deling af data, hvor fortolkningen af gældende lovgivning kan være forskellig.

I mange forskningsprojekter er der flere parter fra regionerne, universiteter og virksomheder, som alle har en rolle i forhold til de sundhedsdata, der skal bruges i forskningsprojektet. Hvis de forskellige parter ikke fortolker lovgivningen om, hvor ansvaret for data skal placeres på samme måde, forsinker det sagsbehandlingen.

Bedre vilkår for sundhedsforskningen

I slutningen af 2021 nedsatte regionerne og landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter derfor en juridisk arbejdsgruppe, hvis opgave er at sikre bedre vilkår for sundhedsforskningen. Arbejdsgruppen er nu klar med den første fælles vejledning om, hvordan ansvaret for sundhedsdata skal placeres i forskningsprojekter.

- Sundhedsforskning er grundlaget for nytænkning og kvalitetsudvikling i vores sundhedsvæsen. Det er derfor glædeligt, at den første vejledning nu er færdig, så forskere nemmere kan komme i gang med deres projekter til gavn for patienterne, siger formand for Danske Regioner Anders Kühnau.

Vejledningen skal sikre et fælles grundlag for sagsbehandlingen ved forskningsansøgninger. Den understøtter blandt andet en smidigere adgang til data og sikrer klare rammer for nye såvel som garvede forskere, så vigtige projekter ikke opgives på grund af tunge administrative processer.

Sikrer ensartet praksis

Vejledningen er først og fremmest målrettet de juridiske rådgivere og sagsbehandlere, som arbejder med sundhedsforskning.

Den skal sikre en ensartet praksis på området i forhold til, hvordan ansvaret for data i forskningsprojekter skal placeres, og hvilke aftaler om dataansvar der skal indgås mellem regioner og universiteter. Målet er at standardisere sagsbehandlingen på tværs af regioner og universiteter og at nedbringe sagsbehandlingstiden for projektansøgningerne.

Den juridiske arbejdsgruppe for sundhedsforskning vil løbende udarbejde flere vejledninger for at sikre en mere ensartet fortolkning af lovgivningen på forskningsområdet.

Den nye og kommende vejledninger kan findes på www.regioner.dk/juraogsundhedsforskning

Tegning af en vejledning.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders Kühnau,
Formand for Danske Regioner, regionsrådsformand
T
M 23 60 27 68
E formanden@regioner.dk
Formand i Danske Regioner Anders Kühnau
Relaterede nyheder

Læs mere

Debat: Mere forskning i psykiatrien kan redde liv og mindske ulighed i sundhed

Det er nødvendigt at styrke den uafhængige sundhedsforskning, hvis vi skal sikre den bedste behandling, mere lighed i sundhed og flere sunde leveår til danskerne i fremtiden. Den frie og uafhængige forskning kan bidrage til at sætte fokus på oversete sygdomsområder, som ikke har industriens bevågenhed, men hvor mange danskere er berørte. Her er psykiatriområdet et oplagt eksempel.

Læs mere

Søg penge til forskning i forebyggelse

Der er nu igen åbent for ansøgninger til 'Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse'. – Hvis vi skal løfte folkesundheden, er det afgørende at investere målrettet i forebyggelse, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Læs mere

Debat: Sundhedsvæsenet har brug for en teknologifond til at frigøre arbejdskraft

Teknologi og kunstig intelligens spiller en central rolle i udviklingen af et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen. Danske Regioner og Dansk Industri vil etablere en teknologifond, som kan frigøre arbejdskraft, skriver formand for Danske Regioner, Anders Kühnau, i Børsen.

Læs mere

Regioner vil være med til at løse PFAS-gåden

Regionerne har sat gang i flere forsknings- og udviklingsinitiativer på sundheds- og miljøområdet, der skal give ny viden i forhold til PFAS-forurening. Det gælder f.eks. forskning i stoffernes udbredelse, nye og mere effektive metoder til oprensning og sundhedspåvirkning ved eksponering af PFAS.

Læs mere